Baxram (Gʻazneviy)

Baxram - Gʻazneviylar davlati hukmdori (1118 - 1152). Gʻazneviylar sulolasidan.