Chorak;

 • Qadimgi rus o'lchovi:
  • Chetverik - quyma qattiq moddalar hajmining birligi;
  • Chetverik - ¼ sakkizoyoqqa teng bo'lgan eski maydon o'lchovidir.
 • To'rtta bir hil ob'ektlar to'plami yoki to'rtta bir hil qismdan iborat ob'ekt:
  • Chetverik - arxitekturada to'rtburchakli tuzilish yoki strukturaning bir qismi;
  • chetvertik - to'rtta otli jabduq (o'zi yoki u tortgan arava bilan birga);
  • chetvertik - bir xil qiymatdagi to'rtta karta.
 • O'lchovi 4 har qanday birlik bo'lgan ob'ekt:
  • chetvertik - to'rt funtlik qop.
 • Chetverik - qadimgi ism, ba'zan oiladagi to'rtinchi bolaga (yoki to'rtinchi o'g'liga) berilgan.