Emissiya (lot. — chiqarmoq, ishlab chiqarmoq) — muomalaga bank biletlari, barcha shakllardagi pul belgilari va qimmatli qogʻozlar chiqarish. Pul Emissiysini davlatning markaziy (emissiya) banklari amalga oshiradi. Pul emissiyasi pul belgilarini bosib chiqarishnigina emas, muomaladagi naqd va naqd boʻlmagan pul massasining koʻpayishini ham bildiradi. Qimmatli qogʻozlarni davlat, banklar, aksiyadorlik jamiyatlari chiqaradi. Muomalaga pul va qimmatli qogʻozlar chiqargan har qanday organ yoki tashkilot (davlat banki, moliyakredit muassasasi, korxona, kompaniya) emitent deb nomlanadi.

Kimyoviy mahsulotlar tahrir

·        Havoni ifloslantiruvchi moddalarning emissiyasi, xususan:

o   Tutun gazi, tutun orqali atmosferaga chiqadigan gaz

o   Egzoz gazi, yoqilg'ining yonishi natijasida hosil bo'lgan tutun gazi

o   Termal infraqizil diapazonda nurli energiyani yutadigan va chiqaradigan issiqxona gazlarining emissiyasi

·        Emissiya standartlari, atrof-muhitga chiqarilishi mumkin bo'lgan ifloslantiruvchi moddalarning chegaralari

·        Emissiya savdosi, ifloslanishni nazorat qilishda bozorga asoslangan yondashuv

Elektromagnit nurlanish tahrir

·        Emissiya spektri, quyi energiya holatlariga o'tishni amalga oshiradigan molekulyar elektronlar tomonidan hosil bo'lgan elektromagnit nurlanish chastotalari

·        Issiqlik emissiyasi, moddadagi zarrachalarning issiqlik harakati natijasida hosil bo'lgan elektromagnit nurlanish

·        Yorug'lik manbalari ro'yxati, shu jumladan yorug'lik chiqaradigan tabiiy va sun'iy jarayonlar

·        Emissiya (radioaloqa), radio uzatgichdan chiqadigan radio signal (odatda modulyatsiya qilingan)

·        Emissiya koeffitsienti, elektromagnit manbaning birlik vaqtiga chiqadigan quvvat koeffitsienti

·        Emissiya chizig'i yoki "spektral chiziq", aks holda bir xil va uzluksiz spektrdagi qorong'i yoki yorqin chiziq

·        Emissiya tumanligi, turli rangdagi yorug'lik chiqaradigan ionlangan gaz buluti

·        Emissiya nazariyasi, uchun raqobatdosh nazariya nisbiylikning maxsus nazariyasi, natijalarini tushuntirish Mishelson-Morli tajribasi

·        Emissiya nazariyasi( ko'rish), vizual idrokni ko'zlar chiqaradigan yorug'lik nurlari amalga oshiradi degan taklif

Boshqa foydalanish tahrir

·        Termion emissiya, zaryadlangan metall yoki zaryadlangan metall oksidi yuzasidan termionlar deb ataladigan zaryadlangan zarralar oqimi, arxaik ravishda Edison effekti

·        Eyakulyatsiya, jinsiy olatdan spermani chiqarish; shuningdek, xususan:

o    Tungi emissiya, uyqu paytida eyakulyatsiya

·        Shovqin, emissiya

·        Havoning ekshalatsiyasi, ayniqsa musiqa asboblari kontekstida