BIZ XXI ASR AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASRIDA YASHAR EKANMIZ, KISHILIK JAMIYATINING TEZKOR RAVISHDA RIVOJLANIB BORAYOTGANLIGINI TA’KIDLAMAY ILOJIMIZ YO’Q. TO’G’RI, BU KO’P TOMONLAMA JAMIYAT RIVOJI UCHUN IJOBIY O’ZGARISHLARGA OLIB KELSA-DA, TABIATNING SOF HOLDA SAQLANISHIGA BIR QADAR TALOFAT HAM YETQAZISHI AYNI HAQIAQDIR. SHU JUMLADAN, TA’KIDLAB O’TISH JOIZKI, FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHI-DA BU KABI EKOLOGIK MUAMMOLARNING OLDINI OLISHGA OJIZLIK QILADI.


Birgina Orol muammosining o’zi ham hozirgi kunda Jahon hamjamiyati a’zolaring diqqat e’tibori markazida bo’lib turganligi ekologik ta’limning o’quvchilar ongida to’liq shakllantirilmaganligi bilan izohlanadi. Darhaqiqat, prizidentimiz Shavkat Miromonovich Mirzoyoyev tomonida yaqin kunlarda qabul qilingan “bog’cha-maktab-litsey-oliy o’quv yurti-malaka oshirish kabi o’quv dargohlarida ekologiya fanini kiritish to’g’risida”gi farmoni fikrimizning yaqqol dalilidir. Markaziy Osiyoda havfsizlik va barqaroqrlikni ta’minlash bilan bog’liq muammolar haqida so’z yuritar ekanmiz, mintaning umumiy suv zahiralaridan oqilona foydalanish kabi muhim masalalarni chetlab o’ta olmaymiz. Suv zaxiralaridan oqilona foydalanish har bir O’zbekiston fuqarosining burchi ekanligini o’quvchilar onginga yetkazishda ustoz-murabbiylarning ahamiyati beqiyosdir. Xususan, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O’zbek tili va Adabiyoti Universitetida “EKOLOGIYA” fanini o’qitishga chuqur yondashiladi. Bu esa o’z navbatida o’qituvchilarning saviyasi, ta’lim texnologiyasi, innovatsion tarzda o’tqazilayotgan darslari bilan chambarchas bog’liqdir. Darhaqiqat, kelajakda kuchli pedagog bo’lib yetashadigan shaxs uchun bu sohani mukammal o’zlashtirish ayni vaqtda, zamon talabi hamdir. Bugungi kunning eng o’tkir ekologik muammolaridan biri – Orol halokatidir. BMT bosh kotibi tomonidan qabul qilingan “suv, tinchlik va xavfsizlik muammolari o’zaro chambarchas bog’liq” degan pozitsiya nafaqat O’zbekiston balki ko’pgina rivojlangan davlatlar tomonidan ham iliq kutib olindi.

Prizidentimiz tomonidan aytilgan: “Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarni o’z salohiyatini namoyon qilishlari uchun kerakli shart-sharoitlarini yaratish, ularga har tomonlama sifatli va global fanlarni o’qitish, butun dunyo uchun kerakli kadr sifatida tarbiyalash asosiy burchimizdir”.