Hitlerga Qarshi Ittifoq

(Gitlerga Qarshi Ittifoqdan yoʻnaltirildi)

Hitlerga Qarshi Ittifoq - Ikkinchi jahon urushida fashist Olmoniya bilan uning ittifoqdoshlariga qarshi kurashgan davlatlar va xalqlarning harbiy-siyosiy ittifoqi. 1941-yili 24-sentabrda London shahrida 7 davlat vakillari konferensiya oʻtkazib, Atlantik xartiyaga imzo qoʻyishdi.