Akademik — versiyalar orasidagi farq

k
(Yangi maqola yaratildi)
 
k (Boshqa maʼnolari qoʻshildi)
{{Maʼnolari|Akademik (maʼnolari)}}
'''Akademik''' — ayrim mamla-katlarda yuksak ilmiy unvon. O‘zRda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar aka-demiyasi va O‘zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasida A.lar saylanadi. A. lik unvoni O‘zbekiston Respublika-si FA, O‘zbekiston Respublikasi BA va b. ilmiy hamda o‘quv muassasalarining olim va ijodkorlari, shuningdek ayrim shaxslarga beriladi.O‘zbekiston Respublikasi FAda A.lar ilm-fanni jahon ando-zalari talablari darajasida yuksak ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan ilmiy ishlar b-n boyitgan, ilmiy jamoatchilik tomoni-dan tan olingan maktab yaratgan, ilmiy yutuqlari mamlakatning intellektual va iqtisodiy salohiyatini rivojlan-tirish va kuchaytirishga javob beradi-gan, yoshi 65 dan oshmagan O‘zR fuqarosi bo‘lgan fan d-rlaridan saylanadi. FA akademigi i.t.larda faol ishtirok etadi; tadqiqotlarning istiqbolli va ilg‘or yo‘nalishlarini shakllantiradi va fan-ning o‘zi saylangan sohasining yuksak ilmiy darajasi uchun mas’uddir; yuqori malakali ilmiy kadrlar va mutaxassis-lar tayyorlash ishlarida, ilg‘or ilmiy maktablarni shakllantirish va rivoj-lantirishda bevosita ishtirok etadi; i.tlarni amalga oshirishda, yuqori mala-kali ilmiy kadrlar tayyorlashda shaxsan erishgan yutuqlari, ilmiy asarlarini o‘z ichiga olgan ilmiy va ilmiy-tashki-lotchilik faoliyati haqidagi yillik hisobotni hamda o‘zi saylangan fan sohasini rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalarni har yilda FA ga taqsim etadi; FA Hay’ati, FA prezidenti, vitse-prezidentlari va bosh ilmiy ko-tibning topshiriqlarini bajaradi, FA ning Umumiy majlisi ishida faol qatnashadi. A.lar FA ilmiy muassasala-rida i.t. ishlarini bajarish, FA ilmiy muassasalarida tanlovdan o‘tmasdan il-miy lavozimlarni egallash, o‘zining il-miy asarlarini nashr etish, FA Umumiy majlisi va Hay’atida ko‘rib chiqish uchun ilmiy va ilmiy-tashkiliy masalalar-ni kiritish va ularning muhokamasida ishtirok etish, belgilangan tartibda A.likka nomzodlar ko‘rsatish, vitse-pre-zidentlar huzuridagi Ilmiy kengash-lar faoliyatida, ular fanning qaysi yo‘nalishiga taalluqli ekanligidan qat’i nazar, ishtirok etish, vitse-prezi-dentlar huzurida ilm-fanning dolzarb yo‘nalishlari bo‘yicha muayyan Ilmiy kengashlar tuzish haqida takliflar ki-ritish huquqiga egadirlar. FA A.lari akademiklik unvoni uchun har oyda bel-gilangan gonorar oladilar va belgi-langan huquq va imtiyozlardan foyda-lanadilar. A.likka saylovlar FA ning Umumiy majlisi qaroriga muvofiq ochiq yoki yashirin ovoz berish yo‘li b-n o‘tkaziladi. Ovoz berishda qatnashgan Umumiy majlis a’zolarining kamida 2/3 qismi ovozini olgan nomzodlar say-langan hisoblanadilar. Ixtisosliklar bo‘yicha A.likka nomzodlar ko‘rsatish huquqi A.lar, i.t. va oliy ta’lim muas-sasalari ilmiy kengashlariga beriladi. FA da akademiyaning xorijiy a’zosi unvoni ham mavjud. FA ning xorijiy a’zolari ilmiy yutuqlari jahon va mamlakat ilm-fani, O‘zR xalq xo‘jaligi
 
187 758

ta tahrir