Muhammad: Versiyalar orasidagi farq

k (Bot: Migrating 150 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q9458 (translate me))
Bola soglom va ziyrak boʻlib oʻsishi uchun arablarda sahroyi ayollardan sut ona topib emizish odati bor edi. Ular shaharda oʻsgan bola boʻshang, anqovrok boʻladi, deb hisoblashardi. Kunlarning birida Saʼd ibn Bakri qabilasidan bir guruh ayol emizadigan bola izlab shaxarga kyeladi. Muhammad alayhis-salomga sut ona boʻlish Abu Zuaybning qizi Halimaga nasib etdi. Halimaning eri chorvador Abukabsha edi. Quraysh xalki paygʻambar alayhis-salomni masxaralab kulganda u kishini Abukabshaga mansub kilib, bu Abukabshaning oʻgli nukul osmondan gapiradi, dyeyishardi. Rasululloxni toʻrt yildan ortik vakt ichida emizgan Halimaning oilasiga baraka yogilib turdi.
 
== Rasulullohning koʻkragiko`kragi yorilishi ==
PaygʻambarPayg‘ambar alayhis-salom Halimaning tarbiyasida yurgan vaktlaridavaqtlarida inson akligaaqliga sigmaydigansig‘miydigan goyatg‘oyat sirli xodisahodisa yuz byeradiberadi. RasululloxningRasulullohning koʻkraklariko‘kraklari yorilib, koraqora nukta —nuqta - shayton vasvasasi olib tashlanadi. Bu vokyeadanvoqeadan koʻrkibqo‘rqib kyetganketgan Halima u kishini onalariga eltib topshiradi va ularning esxonasini chikaribchiqarvorgan yuborgan xodisanihodisani shunday bayon etadi: "Bolalar bilan uyimizning orkasidaorqasida oʻynabo‘ynab yurishgan edi, toʻsatdanto‘satdan oʻglimo‘g‘lim yugurib kirib, qurayshlikQurayshlik ukamni okoq kiyimli ikki kishi ushlab olib yerga yotkizishdiyotqizishdi, kyeyinkeyin korniniqornini yorib, kamchiqamchi dastasi bilan ichini titkilashyapti, dyedidedi. Otasi ikkalamiz chikibchiqib karasakqarasak, uning rangida rang yoʻkyo‘q. Bagrimizga bosib: «Nima boʻldi, oʻglim?» — dyeb soʻradik. U: «Ok kiyimli ikki kishi kyeldi-da, biri myeni koʻrsatib: „Shumi?“ — dyedi. Unisi bosh irgab tasdikladi. Kyeyin ikkovlashib yerga yotkizishdi. Koʻkragimni yorib, titkilay-titkilay bir nimani olib tashlashdi. Nimani olib tashlashganini bilmayman», — dyedi.
Bag‘rimizga bosib:
"Nima bo‘ldi, o‘g‘lim?"
- deb so‘radik.
U:"Oq kiyimli ikki kishi keldi-de, biri mani ko‘rsatib: "Shumi?" - dedi.
Unisi bosh irg‘ab tasdiqladi. Keyin ikkovlashib yerga yotqizishdi. Ko‘kragimni yorib, titkilab-titkilab bir nimani olib tashlashdi. Nimani olib tashlashganini bilmiyman", - dedi.
Shu kundan eʼtiborane'tiboran paygʻambarpayg‘ambar alayhis-salom insonni yoʻldanyo‘ldan ozdiradigan shaytoniy xoyuhoyu-xavaslardanhavaslardan xalos boʻldilarbo‘ldilar.
 
== Rasulullohning Omina vafotidan kyeyinkeyin AbdulmuttalibningAbdulmuttalibni qoʻlidaqo‘lida, u kishining vafotidan kyeyin esakeyin Abutolibning ilkida qolishlari ==
Paygʻambar alayhis-salom Halimaning tarbiyasida yurgan vaktlarida inson akliga sigmaydigan goyat sirli xodisa yuz byeradi. Rasululloxning koʻkraklari yorilib, kora nukta — shayton vasvasasi olib tashlanadi. Bu vokyeadan koʻrkib kyetgan Halima u kishini onalariga eltib topshiradi va ularning esxonasini chikarib yuborgan xodisani shunday bayon etadi: "Bolalar bilan uyimizning orkasida oʻynab yurishgan edi, toʻsatdan oʻglim yugurib kirib, qurayshlik ukamni ok kiyimli ikki kishi ushlab olib yerga yotkizishdi, kyeyin kornini yorib, kamchi dastasi bilan ichini titkilashyapti, dyedi. Otasi ikkalamiz chikib karasak, uning rangida rang yoʻk. Bagrimizga bosib: «Nima boʻldi, oʻglim?» — dyeb soʻradik. U: «Ok kiyimli ikki kishi kyeldi-da, biri myeni koʻrsatib: „Shumi?“ — dyedi. Unisi bosh irgab tasdikladi. Kyeyin ikkovlashib yerga yotkizishdi. Koʻkragimni yorib, titkilay-titkilay bir nimani olib tashlashdi. Nimani olib tashlashganini bilmayman», — dyedi.
 
Onasi oʻglinio‘glini Halimadan qaytarib olgach, Adi ibn najjor avlodiga mansub erining togalarinitog‘alarini yoʻklabyo‘qlab Madinaga yoʻlyo‘l oldi. Ziyoratdan kaytibqaytib kyelayotgandakevotganda Makka bilan Madina oraligidagioralig‘idagi Abvo dyegandegan kyentdakentda toʻsatdan(shaxarda) to‘satdan (birdan, nogaxon) vafot etdi. Rasululloxni buvalari Abdulmuttalib oʻzo‘z tarbiyasiga oldi, Ummu Ayman parvarish kildiqildi. Abdulmuttalib nyevarasininevarasini xaddan tashkari yaxshi koʻrarko‘rar, uninguni istikboligaistiqboliga, kyelajakdakelajakda ulugulug‘ odam boʻlishigabo‘lishiga umid boglaganibog‘lagani uchun yer-koʻkkako‘kga ishonmas edi. PaygʻambarPayg‘ambar alayhis-salom sakkiz yoshga kirganlarida buvalari olamdan oʻtdio‘tdi. Yetim bolani amakilari Abutolib oʻzo‘z karamogiga oldi va chinakam otalik myexrimexri bilan suyub, xomiylik kildiqildi. U koʻlqo‘l uchida kun kyechiradigankechiradigan kambagalkambag‘al odam edi.
Shu kundan eʼtiboran paygʻambar alayhis-salom insonni yoʻldan ozdiradigan shaytoniy xoyu-xavaslardan xalos boʻldilar.
 
Shundan kyeyimkeyim Ollox u kishining arzimas mol-dunyosiga baraka byerdiberdi. AmakilariningAmakilarini karamogidakaramog‘ida yurgan paytlarida paygʻambarpayg‘ambar alayhis-salom sabr-kanoati, odatda yosh bolalar byerilibberilib oʻynaydigano‘yniydigan maʼnosizma'nosiz oʻyinlargao‘yinlarga ragbati yoʻkligiyo‘qligi bilan aloxida ajralib turardilar. Enagalari Ummu Aymanning rivoyat kilishicha, ovqat mahali boshqa bolalar talashib-tortishib yeyishsa ham, rasululloh odob saklarsaqlar, tyekkantekkan ulushiga qanoat qilar ekanlar.
Rasulullohning Omina vafotidan kyeyin Abdulmuttalibning qoʻlida, u kishining vafotidan kyeyin esa Abutolibning ilkida qolishlari
 
Onasi oʻglini Halimadan qaytarib olgach, Adi ibn najjor avlodiga mansub erining togalarini yoʻklab Madinaga yoʻl oldi. Ziyoratdan kaytib kyelayotganda Makka bilan Madina oraligidagi Abvo dyegan kyentda toʻsatdan vafot etdi. Rasululloxni buvalari Abdulmuttalib oʻz tarbiyasiga oldi, Ummu Ayman parvarish kildi. Abdulmuttalib nyevarasini xaddan tashkari yaxshi koʻrar, uning istikboliga, kyelajakda ulug odam boʻlishiga umid boglagani uchun yer-koʻkka ishonmas edi. Paygʻambar alayhis-salom sakkiz yoshga kirganlarida buvalari olamdan oʻtdi. Yetim bolani amakilari Abutolib oʻz karamogiga oldi va chinakam otalik myexri bilan suyub, xomiylik kildi. U koʻl uchida kun kyechiradigan kambagal odam edi.
 
Shundan kyeyim Ollox u kishining arzimas mol-dunyosiga baraka byerdi. Amakilarining karamogida yurgan paytlarida paygʻambar alayhis-salom sabr-kanoati, odatda yosh bolalar byerilib oʻynaydigan maʼnosiz oʻyinlarga ragbati yoʻkligi bilan aloxida ajralib turardilar. Enagalari Ummu Aymanning rivoyat kilishicha, ovqat mahali boshqa bolalar talashib-tortishib yeyishsa ham, rasululloh odob saklar, tyekkan ulushiga qanoat qilar ekanlar.
 
== Rasulullohning Shomga kilgan ilk safarlari ==
57

ta tahrir