Gilgamesh — versiyalar orasidagi farq

qisqa izoh tahrirlanmadi
Xulosa tarzida aytish mumkinki, ''Gilgamish'' dostoni turli diniy va afsonaviy rivoyatlar bilan bezalgandir. Bu afsonalar eposning umumiy sujetiga singib ketgan. Masalan, Odam(Enkidu) ning Xudo tupurigiga qorishtirilgan tuproqdan yaratilganligi to`g`risidagi afsonaning qisqa bir parchasi: jahon to`foni haqidagi mashhur afsona ana shunday afsonalardandir.
''Gilgamish haqidagi doston'' o`zining badiiy fazilatlari jihatidan ham, unda ifodalangan fikrlarning o`ziga xos xususiyatga egaligi jihatidan ham Mesopotamiya adabiyotida alohida o`rin tutadi. Asarda '' xudolar nasabidan bo`lgan '' Gilgamishning ham o`limdan qochib qutula olmasligi, faqatgina uning qilgan ezgu ishlarigina uni umrboqiy qila olishligi asarning yanada yuksalishini, shuhratini ta`minlagan o`rinlidir. Shu sababli ham ''Gilgamish'' dostoni hozirgi kun o`quvchisi uchun ham qiziqarli adabiyot sifatida o`z o`rnini yo`qotmayotir.
 
'''Ibragimov Umrbek
Xayrullayeva Dilafruz'''
Anonim foydalanuvchi