Iyerogliflarni soddalashtirish — versiyalar orasidagi farq

xulosa tahrirlanmadi
#* {{lang|zh-hant|髮}} va {{lang|zh-hant|發}} → {{lang|zh-cn|发}}; {{lang|zh-hant|儘}} va {{lang|zh-hant|盡}} → {{lang|zh-cn|尽}} va hokazo.
# Iyerogliflarda ko‘p uchraydigan tarkibiy qismni (komponentni) soddalashtirish:
#* {{lang|zh-hant|門}} → {{lang|zh-cn|门}}; {{lang|zh-hant|閉}} → {{lang|zh-cn|闭}}; {{lang|zh-hant|問}} → {{lang|zh-cn|问}} va hokazo (bu qoidada ikkita istisno bor — asosiy belgisi “darvoza” ({{lang|zh-hant|門}}) bo‘lgan “ochish”: {{lang|zh-hant|開}} → {{lang|zh-cn|开}}, va “yopish” {{lang|zh-hant|關}} → {{lang|zh-cn|关}}, iyerogliflari to‘lig‘icha bu komponentdan ozod qilinadi).
 
Bir nechta an’anaviy iyerogliflar mavjud soddarog‘i bilan almashtirilganda, klassik matnlarni soddalashtirilgan iyerogliflar bilan yozish va o‘qishda chalkashliklar kelib chiqishi mumkin. Tizimli soddalashtirish sababli ayrim hollarda soddalashtirilgan iyeroglifning yozilishi an’anaviy iyeroglifdan ko‘ra murakkabroq bo‘lishi mumkin. Masalan, avval qo‘llanilgan {{lang|zh-hant|搾}} variant o‘rniga {{lang|zh-cn|榨}} qabul qilingan. Iyeroglifning chap qismidagi uch chiziqdan iborat “qo‘l” belgisi ({{lang|zh-cn|扌}}) to‘rt chiziqli “daraxt” belgisi ({{lang|zh-cn|木}}) bilan almashtirilgan.
O‘zgarmay qolgan iyerogliflar – masalan, “工欲善其事,必先利其器”, merosiy ({{Xitoycha||传承字|chuánchéngzì}}) deb ataladi. Bu iyerogliflarni an’anaviy ham, soddalashtirilgan ham deb bo‘lmaydi. Soddalashtirilgan va merosiy iyerogliflardan tashkil topgan yozuv “Soddalashtirilgan Xitoy yozuvi” nomini olgan ({{Xitoycha||简体中文|jiǎntǐ zhōnɡwén}}).
 
== Misollar ==
{| class=wikitable style="font-size:200%"
|+style="font-size:50%"|'''An’anaviy, xitoycha va yaponcha soddalashtirilgan iyerogliflarning ayrimlarini solishtirish'''
|-
!
! style="font-size:50%"|An’anaviy
! style="font-size:50%"|Xitoyda soddalashtirilgan
! style="font-size:50%"|[[Sindzitay|Yaponiyada soddalashtirilgan]]
!style="font-size:50%"|Tarjima
|-
! rowspan=11 style="font-size:50%;vertical-align:top"|Xitoyda soddalashtirilgan,<br> Yaponiyada soddalashtirilmagan
| <center>{{lang|zh-tw|電}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|电}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|電}}</center>
| style="font-size:50%"|elektr toki
|-
| <center>{{lang|zh-tw|買}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|买}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|買}}</center>
| style="font-size:50%"|sotib olmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|開}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|开}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|開}}</center>
| style="font-size:50%"|ochmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|東}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|东}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|東}}</center>
| style="font-size:50%"|sharq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|車}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|车}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|車}}</center>
| style="font-size:50%"|arava, avtomobil
|-
| <center>{{lang|zh-tw|紅}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|红}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|紅}}</center>
| style="font-size:50%"|qizil, ol (rang)
|-
| <center>{{lang|zh-tw|無}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|无}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|無}}</center>
| style="font-size:50%"|Mu (rad etmoq)
|-
| <center>{{lang|zh-tw|鳥}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|鸟}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|鳥}}</center>
| style="font-size:50%"|qush
|-
| <center>{{lang|zh-tw|熱}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|热}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|熱}}</center>
| style="font-size:50%"|issiq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|時}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|时}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|時}}</center>
| style="font-size:50%"|vaqt
|-
| <center>{{lang|zh-tw|語}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|语}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|ja|語}}</center>
| style="font-size:50%"|til, nutq
|-
! rowspan=8 style="font-size:50%;vertical-align:top"| Yaponiyada soddalashtirilgan, <br>Xitoyda soddalashtirilmagan
| <center>{{lang|zh-tw|佛}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|佛}}</center>
| <center>{{lang|ja|仏}}</center>
| style="font-size:50%"|[[Budda]]
|-
| <center>{{lang|zh-tw|惠}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|惠}}</center>
| <center>{{lang|ja|恵}}</center>
| style="font-size:50%"|xizmat
|-
| <center>{{lang|zh-tw|德}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|德}}</center>
| <center>{{lang|ja|徳}}</center>
| style="font-size:50%"|yaxshi fazilat
|-
| <center>{{lang|zh-tw|拜}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|拜}}</center>
| <center>{{lang|ja|拝}}</center>
| style="font-size:50%"|[[koutou]], birovga sig‘inish
|-
| <center>{{lang|zh-tw|黑}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|黑}}</center>
| <center>{{lang|ja|黒}}</center>
| style="font-size:50%"|qora
|-
| <center>{{lang|zh-tw|冰}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|冰}}</center>
| <center>{{lang|ja|氷}}</center>
| style="font-size:50%"|muz
|-
| <center>{{lang|zh-tw|兔}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|兔}}</center>
| <center>{{lang|ja|兎}}</center>
| style="font-size:50%"|quyon
|-
| <center>{{lang|zh-tw|妒}}</center>
| style="color:#A9A9A9"|<center>{{lang|zh-cn|妒}}</center>
| <center>{{lang|ja|妬}}</center>
| style="font-size:50%"|hasad
|-
! rowspan=24 style="font-size:50%;vertical-align:top"| Xitoyda va Yaponiyada turlicha <br>ko‘rinishlarda soddalashtirilgan
| <center>{{lang|zh-tw|聽}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|听}}</center>
| <center>{{lang|ja|聴}}</center>
| style="font-size:50%"|eshitmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|證}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|证}}</center>
| <center>{{lang|ja|証}}</center>
| style="font-size:50%"|sertifikat, isbot
|-
| <center>{{lang|zh-tw|龍}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|龙}}</center>
| <center>{{lang|ja|竜}}</center>
| style="font-size:50%"|ajdar
|-
| <center>{{lang|zh-tw|賣}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|卖}}</center>
| <center>{{lang|ja|売}}</center>
| style="font-size:50%"|sotmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|龜}}
| <center>{{lang|zh-cn|龟}}
| <center>{{lang|ja|亀}}
| style="font-size:50%"|toshbaqa
|-
| <center>{{lang|zh-tw|歲}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|岁}}</center>
| <center>{{lang|ja|歳}}</center>
| style="font-size:50%"|yosh, yil
|-
| <center>{{lang|zh-tw|藝}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|艺}}</center>
| <center>{{lang|ja|芸}}</center>
| style="font-size:50%"|san’at
|-
| <center>{{lang|zh-tw|戰}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|战}}</center>
| <center>{{lang|ja|戦}}</center>
| style="font-size:50%"|urush, jang
|-
| <center>{{lang|zh-tw|關}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|关}}</center>
| <center>{{lang|ja|関}}</center>
| style="font-size:50%"|yopmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|鐵}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|铁}}</center>
| <center>{{lang|ja|鉄}}</center>
| style="font-size:50%"|temir, metall
|-
| <center>{{lang|zh-tw|圖}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|图}}</center>
| <center>{{lang|ja|図}}</center>
| style="font-size:50%"|xarita, rasm
|-
| <center>{{lang|zh-tw|團}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|团}}</center>
| <center>{{lang|ja|団}}</center>
| style="font-size:50%"|guruh
|-
| <center>{{lang|zh-tw|轉}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|转}}</center>
| <center>{{lang|ja|転}}</center>
| style="font-size:50%"|burmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|廣}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|广}}</center>
| <center>{{lang|ja|広}}</center>
| style="font-size:50%"|keng
|-
| <center>{{lang|zh-tw|惡}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|恶}}</center>
| <center>{{lang|ja|悪}}</center>
| style="font-size:50%"|yomon, yovuz
|-
| <center>{{lang|zh-tw|豐}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|丰}}</center>
| <center>{{lang|ja|豊}}</center>
| style="font-size:50%"|serob
|-
| <center>{{lang|zh-tw|腦}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|脑}}</center>
| <center>{{lang|ja|脳}}</center>
| style="font-size:50%"|miya
|-
| <center>{{lang|zh-tw|雜}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|杂}}</center>
| <center>{{lang|ja|雑}}</center>
| style="font-size:50%"|turli-tuman
|-
| <center>{{lang|zh-tw|壓}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|压}}</center>
| <center>{{lang|ja|圧}}</center>
| style="font-size:50%"|bosim, siqmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|雞}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|鸡}}</center>
| <center>{{lang|ja|鶏}}</center>
| style="font-size:50%"|tovuq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|價}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|价}}</center>
| <center>{{lang|ja|価}}</center>
| style="font-size:50%"|narx
|-
| <center>{{lang|zh-tw|樂}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|乐}}</center>
| <center>{{lang|ja|楽}}</center>
| style="font-size:50%"|shodlik, quvnoqlik
|-
| <center>{{lang|zh-tw|氣}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|气}}</center>
| <center>{{lang|ja|気}}</center>
| style="font-size:50%"|havo, ruh
|-
| <center>{{lang|zh-tw|廳}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|厅}}</center>
| <center>{{lang|ja|庁}}</center>
| style="font-size:50%"|zal, ofis
|-
! rowspan=14 style="font-size:50%;vertical-align:top"| Xitoy va Yaponiyada bir xil <br>soddalashtirilgan
| <center>{{lang|zh-tw|聲}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|声}}</center>
| <center>{{lang|ja|声}}</center>
| style="font-size:50%"|ovoz, tovush
|-
| <center>{{lang|zh-tw|學}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|学}}</center>
| <center>{{lang|ja|学}}</center>
| style="font-size:50%"|o‘qitmoq, o‘rgatmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|體}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|体}}</center>
| <center>{{lang|ja|体}}</center>
| style="font-size:50%"|tana
|-
| <center>{{lang|zh-tw|點}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|点}}</center>
| <center>{{lang|ja|点}}</center>
| style="font-size:50%"|nuqta
|-
| <center>{{lang|zh-tw|貓}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|猫}}</center>
| <center>{{lang|ja|猫}}</center>
| style="font-size:50%"|mushuk
|-
| <center>{{lang|zh-tw|蟲}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|虫}}</center>
| <center>{{lang|ja|虫}}</center>
| style="font-size:50%"|hasharot
|-
| <center>{{lang|zh-tw|舊}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|旧}}</center>
| <center>{{lang|ja|旧}}</center>
| style="font-size:50%"|eski, qadimiy
|-
| <center>{{lang|zh-tw|會}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|会}}</center>
| <center>{{lang|ja|会}}</center>
| style="font-size:50%"|kutib olmoq
|-
| <center>{{lang|zh-tw|萬}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|万}}</center>
| <center>{{lang|ja|万}}</center>
| style="font-size:50%"|10 000
|-
| <center>{{lang|zh-tw|盜}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|盗}}</center>
| <center>{{lang|ja|盗}}</center>
| style="font-size:50%"|o‘g‘ri
|-
| <center>{{lang|zh-tw|寶}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|宝}}</center>
| <center>{{lang|ja|宝}}</center>
| style="font-size:50%"|xazina
|-
| <center>{{lang|zh-tw|國}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|国}}</center>
| <center>{{lang|ja|国}}</center>
| style="font-size:50%"|yurt
|-
| <center>{{lang|zh-tw|醫}}</center>
| <center>{{lang|zh-cn|医}}</center>
| <center>{{lang|ja|医}}</center>
| style="font-size:50%"|meditsina
|}
 
== Qarang ==
* [[Xitoy yozuvi]]
* [[An’anaviy Xitoy iyerogliflari]]
* [[Xitoy iyerogliflarining evolyutsion bosqichlari]]
* [[Sindzitay]] — yaponcha soddalashtirish
* [[Xyogaydzi]] — yapon yozuvida soddalashtirilmay qolgan belgilar
== Izohlar ==
{{izohlar}}
 
{{Yozuvlar}}
 
[[Turkum:Xitoy yozuvi|*]]
 
== Manbalar ==
1 906

ta tahrir