Nataev

Joined 16-Oktabr 2009
* „[[Telefonda aytilgan ertaklar]]“
* „[[Zumrad va Qimmat]]“
* „[[Cholbolaning ertaklari]]
Falsafa boʻyicha kitoblar
* „[[What Kind of Creatures are We?]]“
Fizika boʻyicha kitoblar:
* „[[Qiziqarli fizika]]“