Wi-Fi — versiyalar orasidagi farq

78 bayt olib tashlandi ,  12 yil oldin
{{wikify}}
== Wi-Fi texnologiyasi? ==
 
 
Wi-Fi texnologiyasi hozirgi kunga kelib kompyuter olamida eng perspektiv kompyuter tarmoq tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Wi-Fi(Wireless Fidelity) — ingliz tili so’zlaridansoʻzlaridan tashkil topgan bo’libboʻlib, “simsiz«simsiz vafolik”vafolik» ma’nosinimaʼnosini anglatadi. Wi-Fi texnologiyasi deb raqamli ma’lumotlarnimaʼlumotlarni radiokanallar orqali jo’natishjoʻnatish turlaridan biridir. Ushbu texnologiya yaratilishida avvalo korporativ foydalanuvchilar uchun mo’ljallanganmoʻljallangan bo’libboʻlib, kabelli tarmoqni o’rninioʻrnini egallashi bashorat qilingandi. Bizga ma’lumkimaʼlumki albatta kabelli tarmoqli kompyuter tarmog’initarmogʻini yaratish uchun bir necha ming kabel tarmog’initarmogʻini qo’ldaqoʻlda o’rnatishoʻrnatish hamda maxsus tarmoq topologiyasini o’rnatishoʻrnatish talab qilinishini hamma bilishligi aniq.
Wi-Fi — radiochastotalarning qisqartirilgan boshqaruv chastotalarida ishlovchi simsiz ma’lumotmaʼlumot almashinish standartlashtirilgan texnologiyasi. Odatda Wi-Fi tarmog’itarmogʻi orqali WLAN(Wireless Local Area Network — Simsiz Lokal Tarmoq) tarmoqlar yaratiladi. Ushbu tarmoqda albatta yuqori radioto’lqinlarradiotoʻlqinlar orqali aloqa tashkil qilinuvchi hamda ma’lumotmaʼlumot almashinishini ko’rishkoʻrish mumkin bo’ladiboʻladi. Bu tizim kabelli tarmoqni kengayishi yoki unga alternativ sifatida bitta ofis, butun bir bino yoki bir maydon territoriyasida ishlatiladi. Wi-Fi texnologiyasi minglab kabel tarmog’initarmogʻini tushirish kabi mablag’limablagʻli jarayon uchun mablag’laringiznimablagʻlaringizni tejash bilan birga, o’rnatishnioʻrnatishni oddiyligi esa murakkab texnik o’rnatishoʻrnatish jarayonlariga vaqtni iqtisod qilinishini bu tarmoqni boshqa tarmoqlardan ustun qilib qo’yadiqoʻyadi. Simsiz tarmoqlar radiochastotalardan foydalanishiga sabab radioto’lqinlarradiotoʻlqinlar bino yoki umuman ofislardagi devor yoki shunga o’xshaganoʻxshagan to’siqlardantoʻsiqlardan ham o’tiboʻtib ketaveradi va umuman hech narsa unga to’siqtoʻsiq bo’laboʻla olmaydi(masofadan tashqari albatta!). Simsiz tarmoqlar o’zoʻz-o’zidanoʻzidan kabelli tarmoqlardan ishonchliroq hisoblanadi.
Ko’pchilikKoʻpchilik WLAN tarmoqlarini diapazoni yoki qoplash maydoni 160 metrni tashkil qiladi, bu albatta uning yo’lidagiyoʻlidagi to’siqlarningtoʻsiqlarning qanaqaligiga va qanchaligiga bog’liqbogʻliq bo’ladiboʻladi. Ushbu tarmoqni ishlash tezligi kabelli tarmoq bilan tenglashashi ham mumkin va undan bir necha barobar yuqori ham bo’lishiboʻlishi mumkin. Bu albatta qaysi standartidan foydalanishga ham bo’gliqboʻgliq bo’ladiboʻladi. Wi-Fi standartlari haqida to’liqroqtoʻliqroq keyingi bo’limdaboʻlimda tanishishingiz mumkin bo’ladiboʻladi. Xuddi oddiy tarmoqlar kabi WLAN tarmog’idatarmogʻida ham ma’lumotlarningmaʼlumotlarning o’tkazuvchanlikoʻtkazuvchanlik qobiliyati uning topologiyasidan, yuklanishidan, yuklanish nuqtasining masofasiga va shu kabi parametrlarga bog’liqbogʻliq bo’ladiboʻladi. Ushbu tarmoqni eng qulay tomonlaridan birinchisi uni oson o’rnatilishidaoʻrnatilishida bo’lsaboʻlsa ikkinchisi esa Wi-Fi tarmog’initarmogʻini kengaytirishdagi muammolarni umuman yo’qligiyoʻqligi yoki boshqacha qilib aytganda ushbu tarmoq kengayishi oson bo’lganboʻlgan eng sodda tarmoq hisoblanadi desam mubolag’amubolagʻa bo’lmasaboʻlmasa kerak. Ushbu WLAN tarmo’ginitarmoʻgini kengaytirish uchun esa amaliy jihatdan yondoshib qaraganda yangi ulanish nuqtalarini yaratishning o’ziginaoʻzigina kifoya.
Wi-Fi qurilmasini yoki razvyortkasini sotib olayotgan foydalanuvchi o’zinioʻzini bemalol quyidagi imkoniyatlarni egasiligiga deb hisoblashi mumkin:
1. ko’pfunksionalkoʻpfunksional multiservisli simsiz aloqa bilan birgalikda qo’shimchaqoʻshimcha qurilmalar bilan ishlovchi maxsus qurilma
2. yuqori tezlikda uzoq masofalarga ma’lumotmaʼlumot almashinish imkoniyatiga ega bo’lasiz boʻlasiz
3. tarmoqni kengaytirish uchun deyarli hech qanday ishni amalga oshirishni keragi yo’qyoʻq:yangi foydalanuvchi tarmoqqa ulanish uchun tarmoqqa ulanish parolini bilishi buning uchun yetarli hisoblanadi.
4.Ushbu foydalanuvchi internet texnologiyalari hamda telekommunikatsiya sohalarining eng oxirgi yutuqlaridan foydalanayotgan bo’ladiboʻladi.
Shuni alohida ta’kidlabtaʼkidlab o’tishoʻtish kerakki quyida keltirib o’tilganoʻtilgan barcha ma’lumotlarmaʼlumotlar tashqi tarmoq tegishli albatta achinarli holat hisoblanadi.
9

ta tahrir