Belgilar tasviriy elementlarini tasniflash bo‘yicha Vena xalqaro kelishuvi - Boshqa tillar