Boshqariladigan termoyadro sintezi - Boshqa tillar