Fiziologiya va tibbiyot boʻyicha Nobel mukofoti - Boshqa tillar