Oʻzbek tilining qarluq-chigil shevasi - Boshqa tillar