Neyrogumoral regulyatsiya

(Neyro-gu-moral regulyasiyadan yoʻnaltirildi)

Neyrogumoral regulyatsiya (yunoncha neyrondan — asab va lotincha hazil — suyuqlik) inson va hayvonlar organizmidagi fiziologik regulyatsiya shakllaridan biri boʻlib, unda qon impulslari va qon va limfa (metabolitlar, gormonlar va shu kabilar) tomonidan olib boriladigan moddalar. neyrotransmitterlar) yagona tartibga solish jarayonida birgalikda ishtirok etadi.

Neyrogumoral tartibga solishning eng yuqori markazlari gipotalamusda joylashgan boʻlib, miya yarim korteksida paydo boʻlgan qoʻzgʻalish uning subkortikal elementlari orqali qon va limfa orqali inson va hayvon tanasining turli qismlariga yuqadi.

Neyrogumoral regulyatsiya gomeostazda, yaʼni organizmning ichki muhitining barqarorligini saqlashda va uning ishlashini oʻzgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashtirishda katta rol oʻynaydi.

Neyrogumoral regulyatsiyaning bir misoli ekstremal holatlarda, miyadan „stressli“ nerv impulslari buyrak usti bezlariga yuqganda va ular adrenalin gormonini qonga chiqarib yuboradigan ekstremal holatlarda organizmni vaqtincha kuchaytirishidir. koʻp bogʻlanish jarayoni, odam yoki hayvon tanasi mushaklarining qoʻshimcha stimulyatsiyasini keltirib chiqaradi …

Yoki, oddiyroq qilib aytganda, asab tizimi signallarni asab impulslari shaklida uzatadi, endokrin tizim esa qon orqali organlarga uzatiladigan gormonal moddalarni chiqaradi.