Adabiyotda inson uchun qimmatli narsa abadiylikka intilishdir.

Rabindranad Tagor