Portal:Adabiyot/Kun iqtibosi/14

Adabiyotda inson uchun qimmatli narsa abadiylikka intilishdir.

Rabindranad Tagor