34 Real suyuqliklarda suyuqlikning bir qismi harakatlanganda ikkinchi qismiga qarshilik qilishi qovishqoqlik deyiladi.