Richard Stallman (Richard Matthew Stallman, 1953 yilning 16 martida tug`ilgan) Erkin dastur ta`minoti harakatining va GNU loyihasining asoschilaridan biridir.