Sexzavod, fabrika kabi ulkan sanoat korxonasining muayyan mahsulot yoki yarim fabrikat ishlab chiqaradigan asosiy yoki yordamchi boʻlimi yoki shunday boʻlim joylashgan bino.