Sinus (lot. sinus — egrilik) 1) trigonometrik funksiyalardan biri bilan belgilanadi; 2) toʻgʻri burchakli uchburchakning oʻtkir burchaklari uchun — burchak qarshisida yotgan katet uzunligining gipotenuza uzunligiga nisbatiga teng.