Tangajevakzargarlik buyumi; ayollar boʻyinlariga taqadigan taqinchoq. Tangalardan tuzilgan yoki tangalar bilan turli munchoq va tumorlardan tarkib topgan jevak turi. 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida keng tarqalgan.