Prezentatsiya yoki taqdimot (lotincha: praesentatio — taqdim etish) — yangidan yaratilgan, tuzilgan muayyan narsaning rasmiy taqdim etilishi.

Manbalar Tahrirlash