Ubaydulla xon

(Ubaydalla I (Shayboniy)dan yoʻnaltirildi)

Uchirish kerak maqola bor ekan Ubaydullaxon