Anafora (takror) - sheʻr yoki banddagi misra, gaplarning boshidagi soʻz yoki soʻz birikmasining boshqa misralar boshida aynan takrorlanib kelishi.

Misol: Endi odam quldek sotilmas,

            Endi odam oʻtga otilmas, 
Endi unga qafas boʻlmas jon,
Endi dunyo boʻlmaydi zindon.
                   (Hamid Olimjon "Zaynab va Omon"dagi Sobir gapi)