Antiteza (qarshilantirish) - badiiy asarda voqea yoki tushunchalarni bir-biriga qarshilantirish orqali bir-biriga zid tushunchalarni yaqqol ifodalash va ularga qiyosiy xarakteristika berish.

Misol: Menga nomehribon yor oʻzgalarga mehribon emish,

                         Mening jonim olib, agʻyorga oromijon emish.
                                                                    (Alisher Navoiy)