Antiteza (qarshilantirish) - badiiy asarda voqea yoki tushunchalarni bir-biriga qarshilantirish orqali bir-biriga zid tushunchalarni yaqqol ifodalash va ularga qiyosiy xarakteristika berish.

Misol:

Menga nomehribon yor oʻzgalarga mehribon emish, Mening jonim olib, agʻyorga oromijon emish.