Aritmiya (yun. a – inkor qo‘shimchasi va rythmos – ritm) – yurak qisqarishlari maromi (normal ritmi)ning buzilishi; chuqur nafas olganda yurak qisqarishining tezlashishi, nafas chikarganda kamayishi (nafasga aloqador A.), ko‘proq bolalar va usmirlarda ku-zatiladi; yurakning navbatdan tashqari oldinroq qisqarib qolishi (ekstrasi-stolik A.), maromli faoliyatining izdan chiqishi (hilpillovchi A.) va boshqa A. ga yurak muskullarining kasalliklari, nevrozlar, spirtli ichimliklar va nikotindan zaharlanish sabab buladi (qarang Yurak).

DiagnostikaTahrirlash

Sinusli bradikardiya
Yurak qisqarishlar sonining 1 minutda 60 tadan kam bo‘lishi. Bunda Normal P tishdan keyin normal QRS kompleksi keladi.

Sinusli taxikardiya
Yurak qisqarishlar sonining 1 minutda 90 tadan ko‘p bo‘lishi. Bunda Normal P tishdan keyin normal QRS kompleksi keladi. Ikkovi ham Fiziologik va patologik bo‘lishi mumkin.

Sinusli aritmiya
R-R oraliqlar turlicha. Normal P tishdan keyin normal QRS kompleksi keladi. Bu odatda yosh bolalarda uchrab, “nafas aritmiyasi” deb ham ataladi.

Bo‘lmachalar titroq aritmiyasi
1. EKGda bir-biriga o‘xshash, arrasimon shakldagi, ko‘p – minutiga 200-400 tagacha – regulyar F tishlarning bo‘lishi.
2. Odatda qorinchalardagi ritm to‘g‘ri va F-F oraliqlar bir xil.
3. Qorinchalar kompleksi (QRS) o‘zgarmagan va har biri oldidan aniq miqdorda bo‘lmacha to‘lqinlari Fning bo‘lishi.

Bo‘lmachalar hilpillovchi aritmiyasi
1. Barcha tarmoqlarda P tishchaning yo‘qligi.
2. Butun yurak sikli davomida tartibsiz, turli shakl va amplitudadagi f to‘lqinlarning bo‘lishi.
3. Qorinchalar kompleksi (QRS)ning noto‘g‘ri ritmi(R-R intervallar davomiyligining har xilligi).
4. QRS komplekslari shakli odata o‘zgarmagan, deformatsiya va kengayishlarsiz.

Qorinchalar titroq aritmiyasi
1. EKGda regulyar, shakli va amplitudasi bir xil bo‘lgan, ko‘p – minutiga 200-300 tagacha – sinusoidga o‘xshagan to‘lqinlar.

Qorinchalar hilpillovchi aritmiyasi
1. EKGda noregulyar, bir-biridan shakli va amplitudasi bo‘yicha farq qiluvchi, ko‘p – minutiga 200-500 tagacha – to‘lqinlar.

AdabiyotlarTahrirlash

1. OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. https://t.me/Cardio_03_15