Astronom — astronomiya bilan shugʻullanuchi ilmiy xodim.

Galileoni koʻpincha zamonaviy astronomiya otasi, deb atashadi.

Mashhur astronomlar: