Baxram - Gʻazneviylar davlati hukmdori (1118 - 1152). Gʻazneviylar sulolasidan.

Andoza:Gʻazneviylar