Chavandozlar — 1) bir qator antik davlatlar (Qad. Afina, Rim va Fessaliya)da aslzodalar qatoridagi imtiyozli tabaqa. Ular aslzodalar kabi katta mulklarga ega boʻlgan. Ch. tarkibiga katta yer egalari, harbiylar, sudxoʻrlar, yirik savdogarlar va boshqa kirgan; 2) Sosoniylar Eronidagi alohida ijtimoiy tabaqa boʻlib, Gʻarbiy Yevropadagi ritsarlikka yaqin turgan; 3) ot choptirish, uloq chopish, otda oʻynash sanʼatini egallagan odam.