Davr, astronomiyada zamon maʼlum bir lahzani belgilaydi. Osmon jismlarining koordinatalari shu daqiqaga qarab hisoblanadi. Ularning boshqa har qanday vaqtda pozitsiyasi ko‘rib chiqilayotgan obyektning harakati bilan belgilanadi. Bugungi kunda tez-tez ishlatiladigan davr J2000 bo‘lib, bu 1-yanvar 2000-yil'da soat 12:00 ga to‘g‘ri keladi.