Degenerat modda (degenerat — „buzuq“ degani) yoki Fermi gazi deb fizikada bir-biri bilan taʼsirlashmaydigan erkin zarrachalardan iborat moddaga aytiladi. Degenerat modda kvant mexanikasida oʻrganiladi.