Diley bu kechiktirish degan maʼnoni bildirib, tovushning devor va jihozlarga urilib qayta mikrofonga kelib yozilishi ham diley funksiyalariga kiradi. Hozirgi kunda Ddan musiqaga sayqal beruvchilar keng foydalanishadi.