Ekstremum (lotincha: extremum — chetki) — biror toʻplamda funksiyaning maksimum yoki minimum qiymati (qarang Maksimum, Minimum). Koʻp oʻzgaruvchili funksiyalar uchun ham Ekstremum tushunchasini kiritish mumkin. Variatsion hisobda funksiyalarni Ekstremum i sifatida ularning eng katta yoki eng kichik qiymatlari tushuniladi.

Funktsiya (ko'k) va uning hosilasi (qizil). Global maksimum ( * ), global minimum ( ☐ ), mahalliy maksimum ( ◇ ), mahalliy minimum ( + ), ekstremumsiz nol hosilasi ( ╳ ).