Ekvivalent (lot. — teng va — qimmatli, ahamiyatli) — biror narsaning oʻrnini bosa oladigan yoki uning ifodasi boʻlib xizmat qiladigan teng baholi, teng qimmatli narsa yoki miqdor. E., ayniqsa, tovarlarni qiyoslash va ularni bir-biriga ayirboshlash muhim. Shu maqsadlar uchun tovar E.lari, yaʼni boshqalariga teng qiymatli, boyliklarni qiyoslash etaloni boʻlib xizmat qiladigan tovarlar qoʻllaniladi. Jami tovarlar qiyoslanadigan umumiy tovar E.i pul hisoblanadi.