El — 1) muayyan joyning odamlari, aholisi, xalqi; 2) bir qabilaga mansub odamlar, qabila; 3) yurt, diyor, mamlakat.