Elastiklik moduli — jismning elastikligini ifodalovchi kattalik. Elastiklik moduli tajriba orqali aniqlanadi.