Elektrod potensiali - elektrolit va unga solingan elektrod orasidagi potensiallar farqi.