Elektrostatik potensial

Elektrostatik potensial - maydonning berilgan nuqtasida joylashtirilgan birlik zaryadining maydon elektr potensial energiyasini harakterlaydi.