Embriogenez (embrion va yun. — kelib chiqish, tugʻilish), Embrional rivojlanish — koʻp hujayrali organizmlarning individual rivojlanish (ontogenez) davrlaridan biri. E. tuxum yoki embrion pardasi ichida boradi.
embriogenez davri tuxum hujayraning urug'lanishidan boshlab yosh organizmni tug‘ilganigacha davom etadi