Erg (yun. — ish) — SGS birliklar tizimida ish, energiya va issiqlik miqdori birligi; erg (xalqaro yege) orqali belgilanadi.