Faradey

eritma va suyuqlanmada elektr toki yordamida boradigan oksidlanish qaytarilish r/k elektroliz deyiladi.

Faradey — elektr zaryadining tizimga kirmaydigan birligi. Elektrokimyoda qoʻllanadi. M. Faradey sharafiga qoʻyilgan. 1F=9,64914104 K, yaʼni miqdoran Faradey soni Gʻ ga toʻgʻri keladi.