Fin-ugor tillari - yirik til oilasi — ural tillari makrooilasi tarkibidagi tillar oilasi. Fin-ugor tillarit.ning tarqalish hududi, tasniflanishi, ayrim fonetik, leksikgrammatik xususiyatlari, yozuv tizimlari, yozma yodgorliklari va oʻrganilishi haqida q. Ural tillari.

Fin-ugor tillari