Folklor (inglizcha . folk — xalq, lore — bilim, donolik) — xalq ijodini ifodalovchi termin. Fanga 1846-yilda ingliz arxeologi U.J.Toms olib kirgan. 1880—90 yillarda "Folklor." termini koʻplab mamlakatlarda, jumladan, Rossiyada ham qoʻllana boshlagan. Oʻzbekistonda dastlab, "ogʻzaki adabiyot", "ogʻiz adabiyoti" atamalari qoʻllangan. "Folklor." termini 30-yillarning oʻrtalaridan ishlatila boshlagan. 1939-yilda Hodi Zarifning "Oʻzbek folklori" xrestomatiyasi nashr etilgach, bu termin oʻzbek folklorshunosligida mustahkam oʻrin oldi (qarang Xalq ijodi, Folklorshunoslik).

O'zbek folklorshunos olimi Xodi Zaripov hisoblanadi. ko'lab dostonlarni bahshilardan yozib olgan va kitob holatiga keltirgan.O'zbek folklori Maqol,askiya,Xalq qo'shiqlari,xalq o'yinlari,topishmoq,bolalar qo'shiqlaridan iborat.O'zbek marosimlarini mavsum marosim,oilaviy maishiy va diniy marosimlarga bo'lishimiz mumkin.