Fotoliz (foto... va ...liz) — suyuq, qattiq va gazeimon moddalarning yorugʻlik nuri taʼsirida parchalanishi. Parchalangan mahsulotlar mol. m. kichik boʻlgan molekulalar, erkin radikallar yoki atomlar (fotodissotsiatsiya), musbat va manfiy zaryadli ionlar (fotoionizatsiya) boʻlishi mumkin (yana q. Fotokimyo).