Foydalanuvchi:Jahongir Turgun/Ostsahifa 1

Avtomobil yo‘lining asosiy elementlari Avtomobil yo’llari quyidagi asosiy elementlardan tashkil topadi: - Avtomobil yo’lining tarxi (rejasi); - Avtomobil yo’lining bo’ylama kesimi; - Avtomobil yo’lining ko’ndalang kesimi. Reja – butun yol uzunligini kichaytirilgan olchovda shafaq (ufq) tekisligida ifodalangan chizmadagi shaklidir Chizma tekisligida yoyib ko’rsatilgan yo’l o’qining vertikal tekislikdagi proektsiyasiga yo’lning bo’ylama kesimi deyiladi. Yo’lning vertikal tekisligi bilan kesishgan kesimining kengaytirilgan masshtabdagi tasviri ko’ndalang kesim d eyiladi.

Shu sahifada tahrir imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazingTahrirlash