Funt (lot. pondus — vazn, ogarlik) — 1) ingliz oʻlchov tizimida asosiy massa birligi. 1 bilan belgilanadi. 1 F. (savdoda)=0,409512 kg =1 kadok; 1F. (dorixonada) =0,35832336 kg; 2) rus oʻlchov tizimida massa birligi: 1F.=0,40951241 kg =1/40 pud.