Grunge
Uslubiy ildizlari: Hardcore punk
Heavy metal
Alternativ rok
Indi-rok
Madaniy ildizlari: 1980-y.llarning oʻrtalari, AQSh
Xos cholgʻu asboblari: Gitara - Bas - Barabanlar
Hosilaviy shakllari:Post-grunge