Havo massasi deb tayinli harorat va suv bugʻi miqdori bilan farqlanuvchi havo hajmiga aytiladi. Havo massalari yuzlab va minglab kvadrat kilometr maydonni qoplab, taglaridagi yer yuzi xarakteristikalariga mos xossali boʻladi. Havo massalari kenglik va manba mintaqalariga binoan tasniflanadi. Sovuq havo massalari qutb yoki arktik, issiq massalar esa tropik deyiladi.

Gʻarbiy yarimshardagi turli havo massalari.