Havoriylar — islomga koʻra, Iso Masihning eng yaqin izdoshlari. Xri-stianlarda apostollar deb atalib, xristian dinining targʻibotchilari hisoblanadi. Yangi ahdda 12 apostol tilga olinadi .